Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cần bán đấu giá lô tài sản gồm 08 Máy Dập viên (02 máy 27 chày, 03 máy 33 chày, 1 máy 21 chày, 1 máy 16 chày, 1 máy tâm sai)

Công ty CP Dược Hậu Giang cần bán đấu giá tài sản sau:
Tên tài sản:
Xe tải hiệu Hyudai, tải trọng 1 tấn, biển số 65M-0891 , sản xuất 1993

Giá khởi đểm 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng)
Tiền đặt cọc 50% giá khởi đểm
Thời gian phát phiếu tham dự đấu giá và nộp cọc: từ ngày ra thôn báo đến 09 giờ ngày 10/11/209
Các đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh có nhu cầu xin liên hệ

Phòng Quản Trị Tài Chánh Công ty CP Dược Hậu Giang, địa chỉ 288 Bis Nguyễn Văn Cừ Q. Ninh Kiều TPCT (gặp Chị Mai Ngọc Ánh ĐT: 07103.890095)

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu lắp đặt hệ thống Server, nguồn vốn: sử dụng nguồn vốn tự có.

Theo kế hoạch ngày 21/9/2009, thời gian đóng thầu và mở thầu là ngày 30/9/2009. Nay Công ty cổ phần Dược Hậu Giang thông báo đến các nhà thầu về việc gia hạn thời gian đóng thầu và mở thầu đến 09 giờ ngày 12/10/2009.

Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham dự. Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu tìm hiểu thông tin chi tiết tại website: www.dhgpharma.com.vn, địa chỉ 288Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, điện thoại 0710.3890032, fax: 0710.3895209.

Rất mong nhận được sự quan tâm của Nhà thầu.

Trân trọng thông báo.

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu lắp đặt hệ thống Server phục vụ mạng tại công ty, nguồn vốn: sử dụng nguồn vốn tự có.

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu lắp đặt hệ thống máy nén khí, thuộc dự án nâng cấp xưởng sản xuất của Công ty, nguồn vốn: sử dụng nguồn vốntự có. Theo kế hoạch ngày 06/8/2009, thời gian đóng thầu và mở thầu là ngày 20/8/2009.

- Công ty cổ phần Dược Hậu Giang có kế hoạch tổ chức chào hàng cạnh tranh theo Luật Đấu thầu đối với gói thầu lắp đặt hệ thống máy nén khí, thuộc dự án nâng cấp xưởng sản xuất của Công ty, nguồn vốn: sử dụng nguồn vốn tự có.

- Bên mời thầu mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm đối với việc cung cấp hàng hóa nêu trên tham dự.