Xin vui lòng download ở đường link dưới đây.   Bản tin IR- DHG: Ban_tin_IR_1/2011

English version : IR News_DHG