Công bố thông tin về việc DHG Pharma đã ký hợp đồng sáp nhập với DHG PP1 và DHG Pharma Ltd.