Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Huỳnh Thị Kim Tươi – Giám Đốc Phân phối DHG Pharma