Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Huỳnh Thị Kim Tươi – Giám Đốc Phân phối DHG Pharma (07/06/2018). 

Vui lòng xem file đính kèm: Xem/Tải về