Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ - Bà Hà Mỹ Dung – Giám đốc chất lượng DHG Pharma