Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

Báo cáo tài chính 6 tháng 2013 đã kiểm toán: bao_cao_tai_chinh

Giải trình chêch lệch: giaitrinh_chech_lech