Thông báo mời thầu phế liệu tại nhà máy Dược phẩm DHG tại Hậu Giang