Thư mời chào giá gói thầu gia hạn bản quyền phần mềm Microsoft 365 Business Standard giai đoạn 2021

* Hồ sơ nhà cung cấp bao gồm: