Thư mời chào giá gói thầu Trang bị bản quyền phần mềm tại các đơn vị

Hồ sơ nhà cung cấp bao gồm: