Thư mời chào giá gói thiết bị tin học văn phòng đợt 1/2018
Bảng chi tiết số lượng, tên, đặc tính kĩ thuật
Bảng số lượng giao hàng tại đơn vị

Hồ sơ bao gồm: