Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận việc nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Dược Hậu Giang lên 100% theo hồ sơ xin nới room đã nộp trước đó vào ngày 07/06/2018.

Đối tác chiến lược chung tầm nhìn, sứ mạng

Trước đây, công ty có nhiều đối tác, tập đoàn nước ngoài đến thương lượng hợp tác. Và trong các đối tác đó, Dược Hậu Giang nhận thấy Tập đoàn Taisho, nhà sản xuất dược nằm trong top 10 Nhật Bản có chung tầm nhìn sứ mạng với Dược Hậu Giang trong việc chăm sóc sức khỏe cho cộng động nên Dược Hậu Giang chọn Taisho là đối tác chiến lược, hợp tác lâu dài với mong muốn cùng chăm lo cho cuộc sống khỏe đẹp không chỉ ở Việt Nam mà vươn ra thế giới. Việc hợp tác này giúp Dược Hậu Giang nói riêng và ngành dược Việt Nam nói chung có những bước phát triển tốt hơn.

Cụ thể, hợp tác với Taisho chính là sự cộng hưởng sức mạnh nhằm gia tăng tính cạnh tranh như:

  • Chuyển giao công nghệ sản xuất sản phẩm của đối tác để sản xuất tại Dược Hậu Giang.
  • Xuất khẩu sản phẩm của Dược Hậu Giang đến các thị trường sẵn có của đối tác.
  • Nhập sản phẩm chiến lược, có lợi thế cạnh tranh của đối tác để kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

Hợp tác trao đổi nhân sự, đào tạo đội ngũ nhân sự nghiên cứu của Dược Hậu Giang,…

Hợp tác cùng phát triển

Ngay khi “về cùng một nhà”, DHG Pharma và Taisho đã bắt tay cùng nhau trong chiến lược nâng cao chất lượng sản phẩm của công ty.

Cụ thể, với sự hỗ trợ của đối tác chiến lược Taisho thông qua việc cử đoàn chuyên gia và cử nhân sự tham gia Ban Điều hành cấp cao của Dược Hậu Giang, tư vấn nâng cấp dây chuyền sản xuất thuốc sủi bọt theo tiêu chuẩn PIC/S PMDA, EU; giúp hệ thống chất lượng của Công ty ngày càng chuẩn mực, chuyên nghiệp hơn, mang đến sản phẩm chất lượng vượt trội hơn nữa cho người tiêu dùng, đặc biệt tăng lợi thế cạnh tranh khi hướng ra thị trường quốc tế.

Hơn thế, hai bên còn đang hợp tác triển khai dự án tăng năng suất của chuỗi cung ứng (SCM) giúp xây dựng tồn kho chiến lược, lộ trình nhận hàng phù hợp kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo chất lượng sản phẩm cao nhất khi đến nhà thuốc, người tiêu dùng.

Bên cạnh sự hợp tác của Taisho cùng với việc tối ưu hóa công suất nhà máy thông qua hợp tác quốc tế sẽ giúp gia tăng và nâng cao hình ảnh của Dược Hậu Giang trên thị trường nội địa. Đồng thời giúp công ty đưa sản phẩm ra thị trường quốc tế thông qua những quốc gia đã giao dịch lâu nay.