Công ty Cổ phân Dược Hậu Giang trân trọng thông báo đường link tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2017: Xem / Tải về