Thư mời chào giá

Bảng chi tiết số lượng - đặc tính kỹ thuật.

Bảng số lượng giao hàng tại đơn vị

* Hồ sơ nhà cung cấp bao gồm: