Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

báo cáo tài chính đã kiểm toán quí 2/2014 công ty mẹ bctc_congty_me

báo cáo tài chính quí đã kiểm toán 2/2014 hợp nhất bctc_hn

Giải trình chêch lệch; giai_trinh_chech_lech