Báo cáo tài chính kiểm toán 2015 - Hợp nhất: Xem / Tải về 

Báo cáo tài chính kiểm toán 2015 - Công ty mẹ:  Xem / Tải về 

Giải trình chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế:  Xem / Tải về 

Báo cáo tài chính Quý 4/2015 Công ty mẹ và hợp nhất:

- Báo cáo Tài chính Công ty mẹ: Xem / Tải về

- Báo cáo Tài chính hợp nhất: Xem / Tải về

 

Báo cáo tài chính quý 3/2015 công ty mẹ và hợp nhất:

- Báo cáo hợp nhất: Download / View

- Báo cáo công ty mẹ: Download / View 

Xin vui lòng download ở đường link dưới đây.
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng/2015 - Hợp nhất: Download/View
Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng/2015 - Công ty mẹ: Download/View
Giải trình chênh lệch số liệu BCTC Công ty mẹ và hợp nhất 6 tháng/2015 trước và sau soát xét: Download/View

Báo cáo tài chính hợp nhấtDownload / View

Báo cáo tài chính quý 2/2015 Công ty mẹ: Download / View

Xin vui lòng download ở đường link dưới đây.
Download bctc_congtyme

 Download bctc_hopnhat