Xin vui lòng download ở đường link dưới đây.
Download: thongbao_tochuc_dhcd_2014

Download: giay_uy_quyen_xac_nhan_tham_du

Download: tai_lieu_dhcd_2014