Tôi về tôi nhớ Dược Hậu Giang

Nhớ em, nhớ bạn, nhớ chặng đường

Cần Thơ, Đà Lạt bao vương vấn 

Cái Răng, Mỹ Khánh nhớ xôn sang

Tôi về tôi nhớ Dược Hậu Giang

Nhớ chị Việt Nga rất miệt vườn

Một năm phấn đấu – năm trăm tỷ

Xứng danh Nữ kiệt chốn thương trường

Tôi về tôi nhớ Dược Hậu Giang

Doanh nhân, doanh nghiệp - rất huy hoàng

Vững bước đi lên từ gian khó 

Anh hùng - sự nghiệp đã sang trang

Tôi về tôi nhớ Dược Hậu Giang!

  (BS. Trần Nghị - PGĐ BVĐK Bắc Ninh)