Thương hiệu sẽ là điểm để nối kết tất cả các hoạt động của tiếp thị trên một ý tưởng chủ đạo hay một tầm nhìn dài hạn. Kết quả là sản phẩm sẽ dễ dàng được bán hơn bởi vì các thông tin được truyền tải một cách nhất quán và hiệu quả. Để có thể xây dựng được một thương hiệu mạnh, bạn cần được quan tâm đến các yếu tố sau :