trúc ly, mytinyhope@yahoo.com.vn
Xin chào Chị.

Đáp để tránh ô nhiễm, nhiễm chéo, nhầm lẫn hiện nay công ty áp dụng các biện pháp sau:
- Bố trí dây chuyền sản xuất một chiều
- Sử dụng hệ thống lọc không khí thích hợp.
- Duy trì chênh áp giữa các cấp độ sạch khác nhau.
- Sử dụng các airclok
- Bố trí kế họach sản xuất phù hợp theo chiến dịch.
- Qui định đường đi cho thiết bị, sản phẩm, con người, phế liệu.
- Có qui trình vệ sinh nhà xưởng, thiết bị, cá nhân.
- Huấn luyện cho nhân viên trong nhà máy.