Nguyen Hai, meonha20@yahoo.com


Trước hết, rất cám ơn Anh/Chị đã quan tâm và chọn DHG là cổ phiếu để đầu tư lâu dài.

Tôi xin trả lời câu hỏi của Anh/Chị như sau:

Các thông tin như anh đề cập đã được DHG thông báo cụ thể. Về thông tin Dược Hậu Giang đầu tư tài chính, bao gồm đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn.

  1. 1. Về đầu tư tài chính ngắn hạn, bao gồm việc mua 15.000 cổ phiếu của STB với giá 67.000đ/cp và 9.000 cp DHA với giá 105.000; 1800 cp DHA với giá 40.000đ/cp. Mục đích của việc đầu tư tài chính ngắn hạn là sử dụng tiền nhàn rỗi từ đợt phát hành, P.QTTC của Công ty đã được HĐQT phê duyệt 10 tỷ đồng để kinh doanh tài chính. Số cổ phần STB và DHA là phần còn lại sau khi P. QTTC đã bán hết số cổ phần kinh doanh với lợi nhuận trên 1,5 tỷ đồng. Do xu hướng giá giảm, P. QTTC quyết định giữ các cổ phiếu này lại để đầu tư dài hạn. Căn cứ giá cổ phiếu vào thời điểm lập BCTC Q2/2008, Công ty đã lập dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 1,4 tỷ đồng. Số liệu này đã được trình bày rõ trong phần giải trình giảm lợi nhuận Q2/2008 đã công bố.

 

  1. 2. Về đầu tư tài chính dài hạn, trong Báo cáo thường niên năm 2007, Công ty có liệt kê trong phần “Các Công ty có liên quan” những Công ty trong ngành Dược DHG mua cổ phiếu với tư cách là nhà đầu tư chiến lược theo chiến lược “Liên kết với các Công ty Dược địa phương để tăng cường nội lực”. Cụ thể từng Công ty, cụ thể giá mua, số lượng mua đều được đề cập rất kỹ.

 

Trong năm 2008, DHG có đầu tư thêm 70 tr đồng (140.000*500cp) mua cổ phiếu của Công ty Dược Vũng Tàu và đầu tư 20 tỷ đồng (20.000*1trcp) chiếm 20% cổ phần của Công ty Cổ phần Bao bì sạch Vĩnh Tường (phần đầu tư này đã được trình tại ĐHCĐ năm 2007).

Phần dự phòng của Công ty cho các khoản đầu tư tài chính dài hạn được lập vào Q2 năm 2008 là 7 tỷ đồng, bao gồm 6 tỷ đồng lập cho cổ phiếu của Calapharco và 01 tỷ đồng cho các cổ phiếu khác.

Công ty mua 600.000 cổ phần của Calapharco với giá 40.000đ/cp, vừa qua, Calapharco có mua cổ phiếu của một nhà đầu tư chiến lược làm cổ phiếu quỹ với giá 30.000đ/cp (gần bằng giá trị sổ sách) nên DHG xác định giá giảm và lập dự phòng 6 tỷ đồng.

 

Mong rằng phần giải thích cặn kẽ trên sẽ giúp Anh/Chị hiểu rõ hơn các vấn đề. Thực tế, DHG đã rất minh bạch các số liệu tài chính. Anh/Chị vui lòng đọc kỹ và đầy đủ các thông tin DHG đã đăng tải trên web của DHG Pharma và Sở Giao dịch Chứng khoán, các thông tin đó mới là nguồn thông tin chính thức.

 

Chúc Anh/Chị đầu tư luôn thành công.

DHG luôn chào đón những cổ đông gắn bó lâu dài với Công ty.