(DHG Pharma) Nhằm tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2012 và định hướng chiến lược năm 2013, ngày 25/4/2013 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG Pharma) tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2012 tại nhà máy mới thuộc KCN Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

 

dhcd2013

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 cho thấy, các chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận của Đại hội đồng cổ đông năm 2011 đặt ra đều vượt. Doanh thu tiếp tục tăng cao 17,67% so với cùng kỳ 2011. Doanh thu thuần đạt 2.931 tỷ đồng, tăng 17,67% so với 2011, vượt kế hoạch 6,58%. Lợi nhuận sau thuế tăng 17,04% so với năm 2011.

 

dhcd20132

 

 

Bước sang năm 2013, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng dự kiến vẫn còn tiếp tục kéo dài trong những năm tới, Đại hội đã đưa ra chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh hợp nhất năm 2013 với tổng giá trị sản xuất đạt 3.800 tỷ VNĐ; doanh thu thuần đạt 3.200 tỷ VNĐ; lợi nhuận trước thuế là 570 tỷ VNĐ. 

 

dhcd20131

 

 

Để đạt mục tiêu trên, DHG Pharma sẽ tập trung thay đổi cơ cấu tổ chức nhân sự, thay đổi định hướng chiến lược kinh doanh mở rộng hợp tác, phát huy hiệu quả đa dạng hóa đồng tâm, khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh, tăng tốc độ phát triển, tìm đối tác hợp tác phù hợp nhằm học tập, sánh vai với các tập đoàn dược phẩm lớn trên thế giới mà cụ thể là các nước châu Á.