Xin vui lòng download ở đường link dưới đây. 

báo cáo tài chính quí 2/2014 công ty mẹ bctc_congty_me

báo cáo tài chính quí 2/2014 hợp nhất bctc_hn