Page 1 of 3
Results 1 - 9 of 21

Cardiovascular - Diabetic

Glumeform 500

Diabetic Treatment group biguanid

Gavix

Làm giảm biến cố do xơ vữa động mạch

Losartan 50

Hạ huyết áp

Page 1 of 3