Thông báo bán đấu giá tài sản - Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG:Xem / Tải về

DHG Pharma xin thông báo về việc mời chào giá gói mua sắm thiết bị tin học văn phòng đợt 4/2017.

Xin vui lòng xem chi tiết trong file kèm theo (kèm theo bảng chỉ tiết số lượng,tên, đặc tính kỹ thuật, thời gian bảo hành): 

Thư mời chào giá

Hồ sơ nhà cung cấp bao gồm: 

1. Thư chào giá

2. Biểu giá chào chi tiết

3. Bảng cam kết thời gian bảo hành

4. Bảng cam kết thực hiện gói cung cấp

 

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cần bán đấu giá về việc thu gom, vận chuyển và xử lý phế liệu, chi tiết trong file kèm theo:

Bán đấu giá phế liệu ngày 7/9/2017

 

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang cần bán phế liệu là thùng Hati đã qua sử dụng, vui lòng xem chi tiết trong file đính kèm:

Thông báo bán phế liệu ngày 8/8/2017

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang thông báo về việc Quyết định phê duyệt Nhà cung cấp thiết bị tin học văn phòng đợt 3/2017, vui lòng xem chi tiết ở file kèm theo: 

Quyết định về việc phê duyệt Nhà cung cấp thiết bị tin học văn phòng đợt 3/2017

 

Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang cần bán phế liệu là Kệ sắt đã qua sử dụng, vui lòng xem thông tin chi tiết trong file sau:

Thông báo bán phế liệu 17/7

Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang hiện đang có nhu cầu bán đấu giá tài sản, chi tiết xin vui lòng xem ở file kèm theo:

DHG Thông báo bán đấu giá tài sản 13/7

Công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang hiện đang có nhu cầu bán đấu giá tài sản, vui lòng xem chi tiết trong file kèm theo:

Thông báo bán đấu giá tài sản 10/7