logodhg1

- Tên Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG

- Tên gói thầu: Xây lắp và hoàn thiện nhà xưởng, nhà kho NonBetalactam

- Tên dự án: Dự án Nhà máy Dược phẩm & Nhà máy In bao bì DHG

- Nguồn vốn: nguồn vốn Chủ sở hữu

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước không sơ tuyển

- Thời gian bán HSMT từ 7 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 02 năm 2012 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 3 năm 2012.

- Địa điểm bán HSMT: Văn phòng Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG (tại Công ty Cp Dược Hậu Giang) - Địa chỉ: 288 Bis, Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quân Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ .

- Điện thoại: 0710.3893.507 - Fax: 0710.3895.209

- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận HSDT: Văn phòng Ban Quản lý dự án Nhà máy Dược phẩm & Nhà máy In Bao bì DHG – Địa chỉ: Lô B2 – B3 Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 phút, ngày 12 tháng 3 năm 2012.

- Bảo đảm dự thầu: 1.200.000.000 VND (Một tỷ hai trăm triệu đồng) bằng hình thức thư bảo lãnh Ngân hàng

-HSDT sẽ được mở công khai vào 09 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 12 tháng 3 năm 2012, tại văn phòng Ban Quản lý dự án Nhà máy Dược phẩm & Nhà máy In Bao bì DHG - Địa chỉ: Lô B2 – B3 Khu Công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Công ty TNHH MTV Dược phẩm DHG kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.

                                                           Hậu Giang, ngày 07 tháng 02 năm 2012

                                                       GIÁM ĐỐC

                                                        (Đã ký)

                                                      Nguyễn Thị Hồng Loan